Llangefni

Amseroedd agor

Dydd llun – Dydd Iau : 10:00am – 3:00pm

Gweithgareddau yn Llangefni

Dydd Mercher

9.45am – 10.45am Tai Chi gyda Phil £4.00

11.00am – 12.30pm Crosio/knitting

13.00pm – 15.00pm Crefftau - Cwiltio, Gwnïo - Cardiau

2.30pm – 3.30pm Nofio ac Plas Arthur

3.00pm – 5.00pm Clwb llyfrau bob pythefnos neu bob mis i'w drefnu

Trwy’r Dydd - Galwch i mewn paned, sgwrs, gwybodaeth, rhyngrwyd am ddim, gemau ayyb


Dydd Mawrth

10.00am – 12.00pm 1af + 3ydd week Dosbarthiadau cyfrifiadurol

10.00am – 12.00pm 2il + 4ydd Cylch Ysgrifennu

1.00pm – 3.00pm Clytwaith gyda Susan £3.

3.00pm – 4.00pm Ukulele gyda Richard - £3.50

3.00pm – 4.00pm Gemau cardiau gyda Margaret

Trwy’r Dydd - Galwch i mewn paned, sgwrs, gwybodaeth, rhyngrwyd am ddim, gemau ayyb


Dydd Mercher

10.00am – 12.00pm Brithwaith gyda Susan

10.00am – 12.00pm Grŵp hanes misol

10.00am – 12.00pm Y Gornel Cymraeg fiscol

10.00am – 12.00pm Deufisol prosiect pontio'r cenedlaethau

12.30pm – 3.00pm Arlunio

Trwy’r Dydd - Galwch i mewn paned, sgwrs, gwybodaeth, rhyngrwyd am ddim, gemau ayyb


Iau / Gwener

Clwb Cinio unwaith y mis


Tripiau

Tripiau - Un trip siopa bob mis. Un trip yn fisol.

Gellir cynyddu'r rhain i un trip yr wythnos addysgol, ymweliad â'r ardd, teithiau maes.

Lleiafswm capasiti ar fws mini yw 10 person a gellir gofyn am flaendal.

Gweithgareddau eraill sy'n cael eu hystyried-coginio ar gyfer dynion, pobi, garddio, ein holl ddyddiau ddoe (hanes personol)