Amlwch

Amseroedd agor

Dydd llun – Dydd Iau: 10:00am – 2:00pm

Mae yna panad, sgwrs a croeso cynnas i aelodau pob dydd.

Gweithgareddau yn Amlwch

Dydd Llun

10:00am – 2.00am: Croeso a sgwrs gyda Glen

12:00 noon – 1:30pm: 'Rydym yn gobeithio agor y Caffi yn fuanDydd Mawrth

10.00am -2.00pm: Croeso a sgwrs gyda Glen

9.00am -10.00am:

10.30am – 11.30pm: Medi 7ed a Medi 14eg YN UNIG..Gwersi Cyfrifiaduro.

12:00 noon – 1:30pm: 'Rydym yn gobeithio agor y Caffi yn fuan

1:00pm – 2:00pm:


Dydd Mercher

10.00am – 2.00pm: Croeso a sgwrs gyda Glen

12 noon – 12:45:

12:00 noon – 1:30pm: 'Rydym yn gobeithio agor y Caffi yn fuan

1:00pm – 2:00pm:

1:30pm – 2:00:

:


Dydd Iau

10.00am – 2.00pm:Croeso a sgwrs gyda Glen

11:00am – 12:00pm:Yoga Cadair

11:30 – 12:30:

12:00 noon: – 1:30pm: 'Rydym yn gobeithio agor y Caffi yn fuan

12:30pm – 1:30pm: Cornel Cymraeg. Croeso i Bawb. Penderfyniad be i wneud ar y diwrnod.

Tripiau

Tripiau - Un trip siopa bob mis. Un trip yn fisol.

Gellir cynyddu'r rhain i un trip yr wythnos addysgol, ymweliad â'r ardd, teithiau maes.

Lleiafswm capasiti ar fws mini yw 10 person a gellir gofyn am flaendal.

Gweithgareddau eraill sy'n cael eu hystyried-coginio ar gyfer dynion, pobi, garddio, ein holl ddyddiau ddoe (hanes personol)


Manylion cyswllt

Ffôn: 01407 831862
Ebost: [email protected]