Amlwch

Amseroedd agor

Dydd llun – Dydd Iau: 10:00am – 3:00pm

Mae yna panad, sgwrs a croeso cynnas i aelodau pob dydd.

Gweithgareddau yn Amlwch

Dydd Llun

10:30am – 11:30am: Grwp canu

12:00 noon – 1:30pm: Cinio ar gael yn y caffi


Dydd Mawrth

9.00am -10.00am: Grwp cerdded - hir

9.00am -10.00am: Grwp cerdded - byr

10.30am – 12.00pm: Celf (bob yn ail wythnos)

12:00 noon – 1:30pm: Cinio ar gael yn y caffi

1:00pm – 3:00pm: Whist


Dydd Mercher

10.00am – 12.00 noon: Band (efo’r band )

12 noon – 12:45: Nofio

12:00 noon – 1:30pm: Cinio ar gael yn y caffi

1:00pm – 2:30pm: Celf (bob yn ail wythnos)

1:30pm – 2:30: Prosiect rhyng-genhedlaeth

Cornel Cymraeg ( amser / dyddiad tbc)


Dydd Iau

10.00am – 12.00 noon: Band

10:00am – 12:30pm: Phrosiect Seibiant

11:30 – 12:30: Ioga gyda Jane - £4 aelodau Agewell, £6 os ddim

12:00 noon: – 1:30pm: Cinio ar gael yn y caffi

1:00pm – 3:00pm: Prynhawn sinema

Tripiau

Tripiau - Un trip siopa bob mis. Un trip yn fisol.

Gellir cynyddu'r rhain i un trip yr wythnos addysgol, ymweliad â'r ardd, teithiau maes.

Lleiafswm capasiti ar fws mini yw 10 person a gellir gofyn am flaendal.

Gweithgareddau eraill sy'n cael eu hystyried-coginio ar gyfer dynion, pobi, garddio, ein holl ddyddiau ddoe (hanes personol)


Manylion cyswllt

Ffôn: 01407 831862
Ebost: [email protected]